U bent hier: Home >> Praktijk >> Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dierenkliniek De Woldberg, gevestigd aan Kaasweg 2 8334 NT Steenwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Kaasweg 2
8334 NT Steenwijk
0521514848
https://www.dierenkliniekdewoldberg.nl


Voor vragen over deze verklaring kunt u contact opnemen via: info@dierenkliniekdewoldberg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenkliniek De Woldberg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dierenkliniekdewoldberg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierenkliniek De Woldberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Het versturen van herinneringsberichten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Dierenkliniek De Woldberg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dierenkliniek De Woldberg) tussen zit. Dierenkliniek De Woldberg gebruikt het volgende computerprogramma: RxWorks voor het opslaan van uw gegevens en van uw dieren. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het bijhouden van de gegeven behandelingen aan uw dier, voor het bijhouden van de ziektegeschiedenis van uw dier, voor het versturen van berichten, het versturen van logboeken aan de veehouders en voor het voeren van de financiële administratie.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dierenkliniek De Woldberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:Uw gegevens worden bewaard tot 20 jaar na het laatste contact met uw huisdier, tenzij uw huisdier langer in leven blijft.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenkliniek De Woldberg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenkliniek De Woldberg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dierenkliniek De Woldberg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenkliniek De Woldberg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dierenkliniekdewoldberg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Aan het opvragen, wijzigen of verwijderen van uw gegevens zijn kosten verbonden. Dierenkliniek De Woldberg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenkliniek De Woldberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dierenkliniekdewoldberg.nl

 

Camera bewaking van ons pand

Ons pand wordt via camerabewaking continu beveiligd. De beelden worden digitaal vastgelegd.
Beelden worden maximaal 30 dagen bewaard tenzij deze nodig zijn voor derden zoals bijvoorbeeld een politie onderzoek.